Bảng giá bán căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Trung Sơn, Bình Chánh được xemgianha.com cập nhật liên tục 24/24 với thông tin chính xác nhất, giá bán căn hộ Sài Gòn Mia tại Trung Sơn, Bình Chánh là giá thị trường chuyển nhượng.

Giá cho thuê căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Bình Chánh
Khu căn hộ chung cư Sài Gòn Mia tại Bình Chánh

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 50m² đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:54 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sài Gòn Mia 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN44m²2.05 tỷ
#1 PN50m²2.55 tỷ
#1 PN50m²2.6 tỷ
#1 PN50m²2.7 tỷ
#1 PN50m²2.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 83m² đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:33:07 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sài Gòn Mia 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²2.85 tỷ
#2 PN60m²2.9 tỷ
#2 PN64m²3.1 tỷ
#2 PN65.8m²3.45 tỷ
#2 PN70.22m²3.48 tỷ
#2 PN78m²3.6 tỷ
#2 PN75m²3.65 tỷ
#2 PN76m²3.65 tỷ
#2 PN78m²3.68 tỷ
#2 PN78m²3.69 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 76m² đang có giá khoảng 3.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:10 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sài Gòn Mia 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN65m²3.5 tỷ
#3 PN76m²3.6 tỷ
#3 PN78m²3.8 tỷ
#3 PN76m²3.85 tỷ
#3 PN83m²3.9 tỷ
#3 PN83m²3.9 tỷ
#3 PN83m²3.95 tỷ
#3 PN83m²4 tỷ
#3 PN83m²4 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 4 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Sài Gòn Mia với diện tích 150m² đang có giá khoảng 6.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:31:30 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Sài Gòn Mia 4 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN150m²6.75 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 44 m2

Giá bán diện tích căn hộ 44m² tại dự án Sài Gòn Mia với phòng ngủ đang có giá khoảng 2.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:33:12 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 44 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN44m²2.05 tỷ
# PN44m²2.1 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Sài Gòn Mia với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:54 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²2.55 tỷ
#1 PN50m²2.6 tỷ
# PN50m²2.65 tỷ
#1 PN50m²2.7 tỷ
#1 PN50m²2.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 13:28:25 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN56m²2.85 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 60 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:56 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN60m²2.9 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 64 m2

Giá bán diện tích căn hộ 64m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 13:26:41 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 64 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN64m²3.1 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Sài Gòn Mia với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:30:15 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN65m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 65.8 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65.8m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:50 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65.8 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65.8m²3.45 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:52 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 70.22 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70.22m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.48 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:31:24 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70.22 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN70.22m²3.48 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 13:29:02 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²3.65 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 76 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 13:28:44 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN76m²3.6 tỷ
#2 PN76m²3.65 tỷ
#2 PN76m²3.7 tỷ
#3 PN76m²3.85 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 78 m2

Giá bán diện tích căn hộ 78m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:32:34 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 78 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN78m²3.55 tỷ
#2 PN78m²3.6 tỷ
#2 PN78m²3.68 tỷ
#2 PN78m²3.69 tỷ
#2 PN78m²3.7 tỷ
#2 PN78m²3.7 tỷ
#2 PN78m²3.7 tỷ
#2 PN78m²3.75 tỷ
#2 PN78m²3.8 tỷ
#3 PN78m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 78.57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 78.57m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 13:27:56 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 78.57 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN78.57m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 83 m2

Giá bán diện tích căn hộ 83m² tại dự án Sài Gòn Mia với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:33:07 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 83 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN83m²3.9 tỷ
#3 PN83m²3.9 tỷ
#3 PN83m²3.9 tỷ
#3 PN83m²3.95 tỷ
#3 PN83m²4 tỷ
#3 PN83m²4 tỷ

Giá bán căn hộ Sài Gòn Mia 150 m2

Giá bán diện tích căn hộ 150m² tại dự án Sài Gòn Mia với 4 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Sài Gòn Mia vào 11:31:30 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Sài Gòn Mia bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 150 m2 tại dự án Sài Gòn Mia có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#4 PN150m²6.75 tỷ

Tác giả bài viết