Cập nhật thông tin Bảng giá bán căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9 mới nhất, chính xác nhất bởi xemgianha.com, chúng tôi cung cấp thông tin chính xác nhất về giá bán căn hộ Safira Khang Điền tại Quận 9 trên thị trường.

Khu căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9
Khu căn hộ chung cư Safira Khang Điền tại Quận 9

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Safira Khang Điền với diện tích 49m² đang có giá khoảng 1.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:07:24 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Safira Khang Điền 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²1.85 tỷ
#1 PN49m²1.9 tỷ
#1 PN50m²1.98 tỷ
#1 PN49m²2.03 tỷ
#1 PN49m²2.07 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Safira Khang Điền với diện tích 67m² đang có giá khoảng 2.68 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:45:33 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Safira Khang Điền 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN49m²2.05 tỷ
#2 PN49m²2.1 tỷ
#2 PN68m²2.2 tỷ
#2 PN69m²2.26 tỷ
#2 PN65m²2.3 tỷ
#2 PN68m²2.35 tỷ
#2 PN69m²2.38 tỷ
#2 PN69m²2.39 tỷ
#2 PN68m²2.39 tỷ
#2 PN66m²2.4 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Safira Khang Điền với diện tích 83m² đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:07:57 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Safira Khang Điền 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²3.08 tỷ
#3 PN88m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 49 m2

Giá bán diện tích căn hộ 49m² tại dự án Safira Khang Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:07:24 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 49 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²1.9 tỷ
#1 PN49m²2.03 tỷ
#2 PN49m²2.05 tỷ
#1 PN49m²2.07 tỷ
#2 PN49m²2.1 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Safira Khang Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 10:09:24 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²1.85 tỷ
#1 PN50m²1.98 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 55 m2

Giá bán diện tích căn hộ 55m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:47:21 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 55 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:14:17 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65m²2.3 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 66 m2

Giá bán diện tích căn hộ 66m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:08:06 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 66 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN66m²2.4 tỷ
#2 PN66m²2.4 tỷ
#2 PN66m²2.4 tỷ
#2 PN66m²2.48 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 67 m2

Giá bán diện tích căn hộ 67m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.68 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:45:33 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 67 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN67m²2.4 tỷ
#2 PN67m²2.4 tỷ
#2 PN67m²2.45 tỷ
#2 PN67m²2.48 tỷ
#2 PN67m²2.5 tỷ
#2 PN67m²2.5 tỷ
#2 PN67m²2.5 tỷ
#2 PN67m²2.5 tỷ
#2 PN67m²2.52 tỷ
#2 PN67m²2.6 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:07:52 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²2.2 tỷ
#2 PN68m²2.35 tỷ
# PN68m²2.39 tỷ
#2 PN68m²2.39 tỷ
#2 PN68m²2.4 tỷ
#2 PN68m²2.48 tỷ
#2 PN68m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 69 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69m² tại dự án Safira Khang Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 10:08:09 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69m²2.26 tỷ
#2 PN69m²2.38 tỷ
#2 PN69m²2.39 tỷ
#2 PN69m²2.4 tỷ
#2 PN69m²2.4 tỷ
#2 PN69m²2.4 tỷ
#2 PN69m²2.4 tỷ
#2 PN69m²2.45 tỷ
#2 PN69m²2.45 tỷ
#2 PN69m²2.45 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 83 m2

Giá bán diện tích căn hộ 83m² tại dự án Safira Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:07:57 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 83 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 88 m2

Giá bán diện tích căn hộ 88m² tại dự án Safira Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.2 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:14:09 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 88 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN88m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Safira Khang Điền 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án Safira Khang Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.08 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Safira Khang Điền vào 09:46:57 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Safira Khang Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án Safira Khang Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²3.08 tỷ

Tác giả bài viết