Cập nhật Bảng giá bán căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền tại quận 2 mới nhất, chính xác nhất bởi xemgianha.com, thông tin về Bảng giá bán căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền tại quận 2 luôn cập nhật liên tục 24/24.

Masteri Thảo Điền
Masteri Thảo Điền

 

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Masteri Thảo Điền với diện tích 48m² đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:23:16 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri Thảo Điền 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN56m²2.5 tỷ
#1 PN48m²2.6 tỷ
#1 PN50m²2.6 tỷ
#1 PN50m²2.98 tỷ
#1 PN45m²3.05 tỷ
#1 PN50m²3.1 tỷ
#1 PN50m²3.2 tỷ
#1 PN60m²3.28 tỷ
#1 PN60m²3.5 tỷ
#1 PN54m²3.55 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Masteri Thảo Điền với diện tích 71m² đang có giá khoảng 4.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:15:10 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri Thảo Điền 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.75 tỷ
#2 PN64m²3.5 tỷ
#2 PN65m²3.5 tỷ
#2 PN65m²3.65 tỷ
#2 PN70m²3.7 tỷ
#2 PN70m²3.7 tỷ
#2 PN71m²3.7 tỷ
#2 PN65m²3.75 tỷ
#2 PN64m²3.8 tỷ
#2 PN69m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Masteri Thảo Điền với diện tích 90m² đang có giá khoảng 5.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:17:22 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri Thảo Điền 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²5.45 tỷ
#3 PN95m²5.5 tỷ
#3 PN95m²5.5 tỷ
#3 PN92m²5.5 tỷ
#3 PN90m²5.6 tỷ
#3 PN85m²5.6 tỷ
#3 PN98m²5.8 tỷ
#3 PN95m²5.95 tỷ
#3 PN92m²5.95 tỷ
#3 PN91m²5.99 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 5 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 5 phòng ngủ tại dự án Masteri Thảo Điền với diện tích 245m² đang có giá khoảng 19.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:45:23 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Masteri Thảo Điền 5 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN245m²19.6 tỷ
#5 PN245m²19.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 45 m2

Giá bán diện tích căn hộ 45m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.05 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:21:58 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 45 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN45m²3.05 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 48 m2

Giá bán diện tích căn hộ 48m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:23:16 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 48 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN48m²2.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:19:52 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN50m²2.6 tỷ
#1 PN50m²2.98 tỷ
#1 PN50m²3.1 tỷ
#1 PN50m²3.2 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 54 m2

Giá bán diện tích căn hộ 54m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.55 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:47:50 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 54 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN54m²3.55 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 56 m2

Giá bán diện tích căn hộ 56m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:17:42 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 56 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN56m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 60 m2

Giá bán diện tích căn hộ 60m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:20:24 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 60 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN60m²3.28 tỷ
#1 PN60m²3.5 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 64 m2

Giá bán diện tích căn hộ 64m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:18:34 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 64 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN64m²3.5 tỷ
#2 PN64m²3.8 tỷ
#2 PN64m²3.92 tỷ
#2 PN64m²4 tỷ
#2 PN64m²4 tỷ
#2 PN64m²4.15 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:19:29 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65m²3.5 tỷ
#2 PN65m²3.65 tỷ
#2 PN65m²3.75 tỷ
#2 PN65m²3.8 tỷ
#2 PN65m²3.9 tỷ
#2 PN65m²3.9 tỷ
#2 PN65m²3.9 tỷ
#2 PN65m²3.9 tỷ
#2 PN65m²3.9 tỷ
#2 PN65m²4.22 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 67 m2

Giá bán diện tích căn hộ 67m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 15:13:37 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 67 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.1 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:21:23 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²4.1 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 69 m2

Giá bán diện tích căn hộ 69m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:42:12 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 69 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN69m²3.8 tỷ
#2 PN69m²3.9 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án Masteri Thảo Điền với phòng ngủ đang có giá khoảng 3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:15:35 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN70m²3 tỷ
#2 PN70m²3.7 tỷ
#2 PN70m²3.7 tỷ
#2 PN70m²3.899 tỷ
#2 PN70m²4 tỷ
#2 PN70m²4.2 tỷ
#2 PN70m²4.5 tỷ
#2 PN70m²4.59 tỷ
#2 PN70m²4.85 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:15:10 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²3.7 tỷ
#2 PN71m²4 tỷ
#2 PN71m²4.1 tỷ
#2 PN71m²4.25 tỷ
#2 PN71m²4.3 tỷ
#2 PN71m²4.7 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.63 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:16:59 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN72m²4.63 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 73 m2

Giá bán diện tích căn hộ 73m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:21:32 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 73 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN73m²4.4 tỷ
#2 PN73m²4.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 74 m2

Giá bán diện tích căn hộ 74m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:15:25 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 74 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN74m²4.5 tỷ
#2 PN74m²4.6 tỷ
#2 PN74m²4.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:44:46 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²2.75 tỷ
#2 PN75m²4 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 76 m2

Giá bán diện tích căn hộ 76m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 4.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 15:11:58 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 76 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN76m²4.65 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 85 m2

Giá bán diện tích căn hộ 85m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:21:27 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 85 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN85m²5.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:17:22 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN90m²5.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.99 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:13:42 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²5.99 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 92m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.95 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:20:34 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 92 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN92m²5.5 tỷ
#3 PN92m²5.95 tỷ
#3 PN92m²6.1 tỷ
# PN92m²6.2 tỷ
#3 PN92m²6.2 tỷ
#3 PN92m²6.25 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 93 m2

Giá bán diện tích căn hộ 93m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.45 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:20:45 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 93 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN93m²5.45 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 95 m2

Giá bán diện tích căn hộ 95m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:25:43 ngày 06 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 95 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN95m²5.5 tỷ
#3 PN95m²5.5 tỷ
#3 PN95m²5.95 tỷ
#3 PN95m²6 tỷ
#3 PN95m²6 tỷ
#3 PN95m²6.6 tỷ
#2 PN95m²6.7 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 98 m2

Giá bán diện tích căn hộ 98m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:47:59 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 98 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN98m²5.8 tỷ
#3 PN98m²6.2 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 133 m2

Giá bán diện tích căn hộ 133m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 15:10:19 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 133 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN133m²9 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 154 m2

Giá bán diện tích căn hộ 154m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 11 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 15:12:18 ngày 09 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 154 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN154m²11 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 245 m2

Giá bán diện tích căn hộ 245m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 5 phòng ngủ đang có giá khoảng 19.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:45:23 ngày 03 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 245 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#5 PN245m²19.6 tỷ
#5 PN245m²19.6 tỷ

Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền 281 m2

Giá bán diện tích căn hộ 281m² tại dự án Masteri Thảo Điền với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 27 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Masteri Thảo Điền vào 14:17:13 ngày 12 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Masteri Thảo Điền bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 281 m2 tại dự án Masteri Thảo Điền có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN281m²27 tỷ

Tác giả bài viết