Thông tin cập nhật  bảng giá bán căn hộ chung cư Lovera Vista tại Bình Chánh mới nhất 2021 của xemgianha.com, giá bán căn hộ Lovera Vista tại Bình Chánh chính xác nhất, thông tin update 24/24.

Lovera Vista
Lovera Vista

Giá bán căn hộ Lovera Vista 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Lovera Vista với diện tích 52m² đang có giá khoảng 1.73 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:35:18 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lovera Vista 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN52m²1.65 tỷ
#1 PN52m²1.66 tỷ
#1 PN52m²1.66 tỷ
#1 PN53m²1.66 tỷ
#1 PN53m²1.66 tỷ
#1 PN52m²1.73 tỷ
#1 PN52.23m²1.75 tỷ
#1 PN52m²1.8 tỷ
#1 PN50m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Lovera Vista với diện tích 65m² đang có giá khoảng 1.99 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 03:04:02 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lovera Vista 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN54m²1.68 tỷ
#2 PN65.58m²1.94 tỷ
#2 PN65m²1.95 tỷ
#2 PN65m²1.99 tỷ
#2 PN65m²1.99 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Lovera Vista với diện tích 82m² đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:35:32 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Lovera Vista 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN85m²2.557 tỷ
#3 PN82m²2.73 tỷ
#3 PN82m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 50 m2

Giá bán diện tích căn hộ 50m² tại dự án Lovera Vista với phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 01:15:12 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 50 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN50m²1.85 tỷ
# PN50m²1.85 tỷ
#1 PN50m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 51.99 m2

Giá bán diện tích căn hộ 51.99m² tại dự án Lovera Vista với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:34:55 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 51.99 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Lovera Vista 52 m2

Giá bán diện tích căn hộ 52m² tại dự án Lovera Vista với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.73 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:35:18 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 52 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN52m²1.65 tỷ
#1 PN52m²1.66 tỷ
#1 PN52m²1.66 tỷ
#1 PN52m²1.73 tỷ
#1 PN52m²1.8 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 52.23 m2

Giá bán diện tích căn hộ 52.23m² tại dự án Lovera Vista với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 01:14:23 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 52.23 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN52.23m²1.75 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 53 m2

Giá bán diện tích căn hộ 53m² tại dự án Lovera Vista với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 03:04:42 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 53 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN53m²1.66 tỷ
#1 PN53m²1.66 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 54 m2

Giá bán diện tích căn hộ 54m² tại dự án Lovera Vista với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.68 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:35:46 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 54 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN54m²1.68 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 65 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65m² tại dự án Lovera Vista với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.99 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 03:04:02 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65m²1.95 tỷ
#2 PN65m²1.99 tỷ
#2 PN65m²1.99 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 65.58 m2

Giá bán diện tích căn hộ 65.58m² tại dự án Lovera Vista với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.94 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:38:02 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 65.58 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN65.58m²1.94 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 82 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82m² tại dự án Lovera Vista với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.75 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:35:32 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN82m²2.73 tỷ
#3 PN82m²2.75 tỷ

Giá bán căn hộ Lovera Vista 82.8 m2

Giá bán diện tích căn hộ 82.8m² tại dự án Lovera Vista với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng Thỏa thuận, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 00:38:09 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 82.8 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán

Giá bán căn hộ Lovera Vista 85 m2

Giá bán diện tích căn hộ 85m² tại dự án Lovera Vista với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.557 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Lovera Vista vào 01:14:28 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Lovera Vista bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 85 m2 tại dự án Lovera Vista có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN85m²2.557 tỷ

Tác giả bài viết