Xemgianha.com cập nhật Bảng giá bán căn hộ chung cư Conic Skyway Residence tại Bình Chánh mới nhất 2021 chính xác và nhanh nhất, giá bán căn hộ Conic Skyway Residence tại Bình Chánh là giá thị trường hiện tại.

Conic Skyway Residence
Conic Skyway Residence

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Conic Skyway Residence với diện tích 57m² đang có giá khoảng 1.61 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:51:57 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Conic Skyway Residence 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN57m²1.55 tỷ
#1 PN57m²1.61 tỷ
#1 PN57m²1.62 tỷ
#1 PN54m²1.65 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Conic Skyway Residence với diện tích 75m² đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 12:10:31 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Conic Skyway Residence 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN57m²1.65 tỷ
#2 PN57.2m²1.65 tỷ
#2 PN75m²1.8 tỷ
#2 PN75m²1.85 tỷ
#2 PN90.3m²2.16 tỷ
#2 PN90m²2.4 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Conic Skyway Residence với diện tích 105m² đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 13:28:03 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Conic Skyway Residence 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN95.92m²2.35 tỷ
#3 PN95.92m²2.38 tỷ
#3 PN96m²2.38 tỷ
#3 PN95.92m²2.38 tỷ
#3 PN105m²2.4 tỷ
#3 PN105m²2.4 tỷ
#3 PN105m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 54 m2

Giá bán diện tích căn hộ 54m² tại dự án Conic Skyway Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 12:10:12 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 54 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN54m²1.65 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 57m² tại dự án Conic Skyway Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.61 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:51:57 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 57 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN57m²1.55 tỷ
#1 PN57m²1.61 tỷ
#1 PN57m²1.62 tỷ
#2 PN57m²1.65 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 57.2 m2

Giá bán diện tích căn hộ 57.2m² tại dự án Conic Skyway Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:47:52 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 57.2 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN57.2m²1.65 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án Conic Skyway Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.85 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 12:10:31 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN75m²1.8 tỷ
#2 PN75m²1.85 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án Conic Skyway Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:52:04 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN90m²2.4 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 90.3 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90.3m² tại dự án Conic Skyway Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.16 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:52:24 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90.3 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN90.3m²2.16 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 95.92 m2

Giá bán diện tích căn hộ 95.92m² tại dự án Conic Skyway Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.38 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 13:27:37 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 95.92 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN95.92m²2.35 tỷ
#3 PN95.92m²2.38 tỷ
#3 PN95.92m²2.38 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 96 m2

Giá bán diện tích căn hộ 96m² tại dự án Conic Skyway Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.38 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 11:51:52 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 96 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN96m²2.38 tỷ

Giá bán căn hộ Conic Skyway Residence 105 m2

Giá bán diện tích căn hộ 105m² tại dự án Conic Skyway Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Conic Skyway Residence vào 13:28:03 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Conic Skyway Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 105 m2 tại dự án Conic Skyway Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN105m²2.4 tỷ
#3 PN105m²2.4 tỷ
#3 PN105m²2.5 tỷ

Tác giả bài viết