Bảng giá bán căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh mới nhất, thông tin về Bảng giá bán căn hộ City Garden tại Bình Thạnh cập nhật liên tục 24/24 bởi xemgianha.com, thông tin về giá bán là thông tin thị trường.

Khu căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh
Khu căn hộ chung cư City Garden tại Bình Thạnh

Giá bán căn hộ City Garden 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 72m² đang có giá khoảng 5.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:37:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ City Garden 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN70m²3.2 tỷ
#1 PN70m²3.2 tỷ
#1 PN70m²3.25 tỷ
#1 PN71m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#1 PN70m²3.8 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 117m² đang có giá khoảng 5.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:36:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ City Garden 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN117m²5.8 tỷ
#2 PN117m²5.8 tỷ
#2 PN117m²5.8 tỷ
#2 PN105m²6.4 tỷ
#2 PN105m²6.5 tỷ
#2 PN117m²7 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án City Garden với diện tích 140m² đang có giá khoảng 7.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:36:30 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ City Garden 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN70m²3.7 tỷ
#3 PN140m²7.3 tỷ
#3 PN140m²7.4 tỷ
#3 PN140m²7.5 tỷ
#3 PN140m²7.6 tỷ
#3 PN140m²7.7 tỷ
#3 PN140m²7.7 tỷ
#3 PN140m²7.8 tỷ
#3 PN140m²7.8 tỷ
#3 PN140m²7.8 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 70 m2

Giá bán diện tích căn hộ 70m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:36:53 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 70 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN70m²3.1 tỷ
#1 PN70m²3.2 tỷ
# PN70m²3.2 tỷ
#1 PN70m²3.2 tỷ
# PN70m²3.2 tỷ
#1 PN70m²3.25 tỷ
#1 PN70m²3.7 tỷ
#3 PN70m²3.7 tỷ
# PN70m²3.7 tỷ
# PN70m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 3.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:40:49 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN71m²3.7 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 72 m2

Giá bán diện tích căn hộ 72m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.9 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:37:29 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 72 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN72m²5.9 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 75 m2

Giá bán diện tích căn hộ 75m² tại dự án City Garden với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.3 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:37:48 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 75 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN75m²5.3 tỷ
#1 PN75m²5.3 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 103 m2

Giá bán diện tích căn hộ 103m² tại dự án City Garden với phòng ngủ đang có giá khoảng 8.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:34:05 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 103 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN103m²8.5 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 105 m2

Giá bán diện tích căn hộ 105m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 6.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:36:34 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 105 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN105m²5.5 tỷ
#2 PN105m²6.4 tỷ
#2 PN105m²6.5 tỷ
# PN105m²105 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 117 m2

Giá bán diện tích căn hộ 117m² tại dự án City Garden với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 5.8 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 10:36:07 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 117 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN117m²5.5 tỷ
# PN117m²5.5 tỷ
# PN117m²5.5 tỷ
#2 PN117m²5.8 tỷ
#2 PN117m²5.8 tỷ
#2 PN117m²5.8 tỷ
# PN117m²5.85 tỷ
#2 PN117m²7 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 140 m2

Giá bán diện tích căn hộ 140m² tại dự án City Garden với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 7.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:36:30 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 140 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN140m²7.3 tỷ
# PN140m²7.3 tỷ
#3 PN140m²7.4 tỷ
# PN140m²7.4 tỷ
# PN140m²7.5 tỷ
#3 PN140m²7.5 tỷ
#3 PN140m²7.6 tỷ
#3 PN140m²7.7 tỷ
#3 PN140m²7.7 tỷ
# PN140m²7.7 tỷ

Giá bán căn hộ City Garden 160 m2

Giá bán diện tích căn hộ 160m² tại dự án City Garden với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 16 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án City Garden vào 11:36:21 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án City Garden bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 160 m2 tại dự án City Garden có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN160m²15 tỷ
#3 PN160m²16 tỷ

Tác giả bài viết