Cập nhật bảng giá Bán căn hộ chung cư Tara Residence tại quận 8 liên tục 24/24 bởi xemgianha.com. Chúng tôi cung cấp giá bán căn hộ chung cư Tara Residence tại quận 8 theo thị trường chính xác nhất.

Khu căn hộ chung cư Tara Residence tại quận 8
Khu căn hộ chung cư Tara Residence tại quận 8

Giá bán căn hộ Tara Residence 1 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Tara Residence với diện tích 49m² đang có giá khoảng 1.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:27:02 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Tara Residence 1 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²1.69 tỷ
#1 PN49m²1.7 tỷ
#1 PN57m²1.87 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 2 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Tara Residence với diện tích 78m² đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:56:06 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Tara Residence 2 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN68m²2.25 tỷ
#2 PN85m²2.25 tỷ
#2 PN68m²2.25 tỷ
#2 PN78m²2.3 tỷ
#2 PN81m²2.3 tỷ
#2 PN71m²2.35 tỷ
#2 PN71m²2.35 tỷ
#2 PN78m²2.4 tỷ
#2 PN81m²2.42 tỷ
#2 PN85m²2.6 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 3 phòng ngủ

Giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Tara Residence với diện tích 91m² đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:26:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây

Top 10 tin đăng bán căn hộ Tara Residence 3 phòng ngủ có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN91m²2.65 tỷ
#3 PN91m²2.73 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 49 m2

Giá bán diện tích căn hộ 49m² tại dự án Tara Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.7 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:27:02 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 49 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN49m²1.69 tỷ
#1 PN49m²1.7 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 57 m2

Giá bán diện tích căn hộ 57m² tại dự án Tara Residence với 1 phòng ngủ đang có giá khoảng 1.87 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 15:16:22 ngày 02 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 57 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#1 PN57m²1.87 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 68 m2

Giá bán diện tích căn hộ 68m² tại dự án Tara Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.25 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:25:25 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 68 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
# PN68m²2.2 tỷ
#2 PN68m²2.25 tỷ
#2 PN68m²2.25 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 71 m2

Giá bán diện tích căn hộ 71m² tại dự án Tara Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.35 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:55:02 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 71 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN71m²2.35 tỷ
#2 PN71m²2.35 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 78 m2

Giá bán diện tích căn hộ 78m² tại dự án Tara Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.4 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:56:06 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 78 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN78m²2.3 tỷ
#2 PN78m²2.4 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 81 m2

Giá bán diện tích căn hộ 81m² tại dự án Tara Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.42 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:27:40 ngày 08 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 81 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN81m²2.3 tỷ
#2 PN81m²2.42 tỷ
# PN81m²2.65 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 85 m2

Giá bán diện tích căn hộ 85m² tại dự án Tara Residence với 2 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.6 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:55:28 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 85 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#2 PN85m²2.25 tỷ
#2 PN85m²2.6 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 90 m2

Giá bán diện tích căn hộ 90m² tại dự án Tara Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.5 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:53:48 ngày 05 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 90 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ
#3 PN90m²2.5 tỷ

Giá bán căn hộ Tara Residence 91 m2

Giá bán diện tích căn hộ 91m² tại dự án Tara Residence với 3 phòng ngủ đang có giá khoảng 2.65 tỷ, giá này là giá thị trường chuyển nhượng mua bán qua lại tại dự án Tara Residence vào 14:26:05 ngày 11 - 05 - 2021 Các bạn có thể tham khảo thêm giá bán căn hộ mới nhất tại dự án Tara Residence bên dưới đây.

Top 10 tin đăng bán căn hộ 91 m2 tại dự án Tara Residence có giá tốt nhất

PNDiện tíchGiá bán
#3 PN91m²2.65 tỷ
#3 PN91m²2.73 tỷ

Tác giả bài viết